Het telefoon gespreksopname systeem ISDN 2 Voice bestaat uit een combinatie van hardware en software op het Windows Platform. De hardware wordt aangesloten op het telefoonnet (ISDN netlijnen) en het LAN, en  zendt de telefoondata naar een Windows PC of Windows Server.
Het ISDN2Voice systeem legt vervolgens alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken automatisch vast op de harde schijf van de opname PC. Ieder gesprek wordt in een apart bestand vastgelegd.

Behalve het gesproken woord, worden er in dat bestand een aantal gesprekskenmerken vastgelegd waaronder: in- of uitgaand, tijdstip, gekozen nummer, nummer van de opbeller (indien bekend).
Op een monitor is een overzicht te zien van het actuele telefoonverkeer.

De telefoongesprekken worden bewaard als geluidsbestanden en voorzien van een bestandsnaam die verwijst naar het tijdstip waarop het gesprek is gevoerd. Deze bestandsnaam kan later worden gewijzigd in bijvoorbeeld “Jansen inzake Pietersen d.d. 11 nov”.

Universeel toepasbaar
Het ISDN 2 Voice systeem is bedoeld om opname van telefoongesprekken mogelijk te maken met een brede inzetbaarheid. Het is PABX (telefooncentrale) en telefonie provider onafhankelijk aangezien het wordt aangesloten op de netlijnen welke werken volgens internationale richtlijnen (Euro-ISDN). Hierdoor is het systeem universeel toepasbaar en toekomstvast.

Het systeem kan worden toegepast in verschillende configuraties, uiteenlopend van één ISDN-2 lijn tot drie ISDN-30 aansluitingen per systeem.
De maximum opname capaciteit per systeem is 100 gelijktijdige gesprekken.

Gateways
Aangezien ISDN bij de gebruiker wordt aangeboden als ISDN-1 tot ISDN-30, zijn er verschillende i2v (ISDN 2 Voice) gateways leverbaar, zodat in praktisch alle gevallen een oplossing kan worden geboden.

De verschillende type ISDN 2 Voice gateways kunnen worden gecombineerd tot één geheel. Wanneer een organisatie voor het telefoonverkeer gebruik maakt van bijvoorbeeld één ISDN-30 lijn en twee ISDN-2 lijnen, kan een ISDN 2 Voice systeem worden gerealiseerd met één gateway van het type i2v-30, en één van het type i2v-8. Wanneer een organisatie 6 ISDN-2 lijnen in gebruik heeft, kan worden volstaan met twee stuks i2v-8 gateways. Twee of drie ISDN-30 lijnen (of varianten zoals ISDN-15 of ISDN-20) kunnen met twee of drie i2v-30 gateways worden opgenomen.

Zie ook: Uitvoeringen

Opname software
De opname software is een Windows-applicatie die alle gesprekken automatisch opneemt op de harde schijf van de opname PC. Na een in te stellen tijdsperiode, bijvoorbeeld een maand, een week of drie dagen, wist het systeem automatisch de bestanden die niet bewaard hoeven te blijven.

De bestanden die wel bewaard moeten blijven, kunnen gerubriceerd en gearchiveerd worden zoals elk ander computerbestand. Ze kunnen als bijlage aan een e-mail toegevoegd worden, naar een andere map gekopieerd, op een USB stick worden opgeslagen of op een CD-Rom/DVD gebrand worden. Tevens kan een audio CD worden gemaakt van één of meerdere gesprekken en zodoende op iedere CD speler worden beluisterd.

Zoek- en beluister software
De zoek- en beluister software kan op meerder PC’s worden geïnstalleerd (licentie vrij).
Op alle PC’s die toegang mogen hebben tot de opgenomen gesprekken kan deze software worden geïnstalleerd. Ook dient de opname map op de ISDN 2 Voice server voor deze PC’s toegankelijk gemaakt te worden. Eén en ander zal door de systeembeheerder dienen te worden ingesteld.

Er kan op verschillende gesprekskenmerken worden gezocht:

  • tijdstip van aannemen uit het telefoonnet. Dit is tot op de seconde nauwkeurig
  • gespreksduur
  • gekozen nummer
  • verbonden nummer
  • nummer beller (indien bekend)
  • in- of uitgaand

De gesprekskenmerken maken deel uit van het bestand en blijven zodoende behouden ook als het bestand (gesprek) wordt gekopieerd naar een andere map of medium (bijvoorbeeld Cd-rom/DVD, USB-stick).

Opslagcapaciteit
De geluidsbestanden die het ISDN 2 Voice systeem genereert, vragen niet veel geheugenruimte. De registratie is digitaal, zonder compressie en/of A-D of D-A omzetting. Hierdoor ontstaat een superieure geluidskwaliteit. De bitrate is 16.000 bits/sec.

De gesprekken zijn van hoge kwaliteit, er vindt geen compressie plaats zodat alle details bewaard blijven. Omdat er digitaal wordt opgenomen, is de geluidskwaliteit gelijk aan het origineel gevoerde gesprek. De twee partijen worden gescheiden weergegeven (stereo), de ene partij via het linker kanaal, de andere via het rechterkanaal. Dit komt de verstaanbaarheid bij “door elkaar praten“ bijzonder ten goede.

Aansluiten op de PC/Server
De ISDN 2 Voice gateways worden gekoppeld aan de opname PC door middel van een ethernet aansluiting. Dit kan rechtstreeks op de PC LAN/ethernet aansluiting of via een LAN segment zijn. De gateway(s) wordt(en) in dat geval aangesloten op een LAN switch of hub. Aanbevolen wordt een LAN snelheid van het bewuste segment van tenminste 100Mbits/sec.

Meerdere systemen kunnen worden aangesloten door middel van een standaard LAN switch. Ook kan een PC zijn aangesloten op het LAN netwerk en via een tweede LAN aansluiting op het ISDN 2 Voice hardware (zogenaamd dual- of multi-homed).